Vispas 2018 + 3e hengelvergunning

terug naar overzicht

Donderdag, 30 november 2017

Bespaar € 5,00 door een incassomachtiging af te geven voor de vispas.

Hiermee hebt u altijd de vispas op tijd in huis ( voor 1 januari ) Indien u het lidmaatschap wil stopzetten geef dan voor 1 oktober een berichtje aan het secretariaat ( secretariaat@hetspanjooltje.nl ) Dan wordt ook automatisch de machtiging stop gezet.

Let op: dit jaar zit er een kaart bij het boekje " lijst van viswateren 2016-2017-2018" . Hiermee kunt u aangeven of u komend jaar nog een boekje wil ontvangen. Sinds 1 januari 2015 is de Visplanner ( www.visplanner.nl en de Visplanner App ) in combinatie met de Vispas rechtsgeldig.

Vanaf 15  december is het mogelijk om via onze website de vispas 2018 online te bestellen.

3e Hengelvergunning 2018 voor Bufferbekken en Spuiboezem. Bestel tijdig deze vergunning door storting van € 10,00 op banknr. 
NL39.RABO.0122.9881.75 van HSV Het Spanjooltje . Vermeld uw naam en vispasnummer. Hierna wordt de 3e hengelvergunning naar u verstuurd.