richtlijnen zout jeugd 2018


Voor 2019 kunnen er mogelijk wat aanpassingen gaan gebeuren: zodra daar duidelijkheid over is, zullen onderstaande reglementen en/of voorwaarden daarop worden aangepast.

    

Richtlijnen zoutwedstrijden 2018 met betrekking tot jeugd zijn op hoofdpunten gelijk aan die van 2017. Mochten er onverhoopt onduidelijkheden, vragen, op- of aanmerkingen zijn, dan horen we dat graag.
    
Artikel 1:   
Deelname aan wedstrijden van het Spanjooltje gebeurt altijd op eigen risico van de deelnemer.

Artikel 2:
Tot de jeugd rekenen we alle leden van het Spanjooltje, die op 1 januari 2018 een leeftijd hebben van 15 jaar of jonger. Denk eraan dat je wel lid moet zijn van ‘Het Spanjooltje’.

Artikel 3:
Uitgangspunt zijn de reglementen en richtlijnen, zoals die zijn opgesteld voor de algemene zoutwedstrijden van het Spanjooltje: die kun je elders op deze website vinden. Alle aanvullingen en/of aanpassingen hierop die specifiek op de jeugd van toepassing zijn, worden hieronder vermeld.

Artikel 4:
Het kampioenschap voor de jeugd wordt bepaald over een totaal van 10 wedstrijden: dat zijn de 6 wedstrijden die aan Bath worden vervist en strandwedstrijden van 6 mei aan Domburg, 10 juni en 23 september aan de Maasvlakte en 21 oktober aan de Dintelhaven. Naast deze wedstrijden staan er nog 2 extra strandwedstrijden gepland (26 augustus in Borselle en 11 november aan een nog nader te bepalen strand). Natuurlijk zijn de jeugdleden ook welkom om aan deze wedstrijden mee te doen, maar deze zullen niet meetellen voor het jeugd-kampioenschap. De beste 6 wedstrijden tellen mee voor het jeugdkampioenschap.

Artikel 5:
Jeugdleden vissen niet alleen mee voor het jeugdkampioenschap, maar vissen ook gewoon mee voor de dagprijzen bij de senioren en worden zelfs opgenomen in de einduitslag van dat kampioenschap. Natuurlijk moeten ze daarvoor dan wel aan voldoende wedstrijden hebben deelgenomen: 9 van de in totaal 12 van het overall kampioenschap en 4 van de 6 voor zowel het strand- als dijkkampioenschap.

Artikel 6:
Het inschrijfgeld voor jeugdleden bedraag € 2.50. Daarmee vissen ze bij de wedstrijden aan Bath en strandwedstrijden aan Domburg, 2 keer de Maasvlakte en de Dintelhaven mee voor het jeugdkampioenschap en dingen mee naar de aparte dagprijzen voor de jeugd. Bovendien worden ze ook gewoon opgenomen in de daguitslag van de senioren en maken daar dus ook gewoon kans op de dagprijzen.

Artikel 7:
De jeugdleden mogen ook gewoon deelnemen aan de overige zoutwedstrijden (die dus niet meetellen voor het jeugdkampioenschap). Ook daarvoor is het inschrijfgeld gewoon €2.50: daarmee worden jeugdleden dus gewoon opgenomen in de daguitslag van die wedstrijd en delen eventueel mee in de prijzen van die wedstrijd. Maar deze tellen dus niet mee voor jeugdkampioenschap!!

Artikel 8:
De jeugdleden mogen naast vader, moeder, opa of een andere bekende gaan staan. Omdat we daar bij het uitdelen van de plaatsnummers rekening mee moeten houden, zouden we graag tijdig weten dat je aan een wedstrijd gaat meedoen. Meld je daarom meteen bij aanvang inschrijving, of laat het op voorhand weten middels een telefoontje of appje (Ludi Pals 0164-616965 # 06-21590096), dan zijn we er zeker van dat dit vloeiend verloopt.

Artikel 9:
Mocht je geen bekende hebben die meedoet, maar toch graag nog wat hulp en tips willen hebben, dan zorgen we dat je naast een ervaren visser komt te staan. Als je dat wilt, dan zouden we dat ook graag op voorhand van je horen. Zonodig kunnen we dan ook vervoer voor je regelen.

Artikel 10:
Als je zelfstandig mee wilt vissen (dus geen gebruik maakt van bis-nummer) dan is dat natuurlijk mogelijk. In dat geval kun je gewoon naar de inschrijving komen en hoeven we dat niet op voorhand te weten. Het betekent zeker niet dat je in dat geval aan je lot wordt overgelaten: de wedstrijden verlopen altijd al erg gemoedelijk, waarbij gezelligheid voorop staat en je buren zijn altijd bereid om je wat te leren of wat tips te geven.

Artikel 11:
Als jeugdlid kun je dus naast een vaste maat komen te zitten, maar het is niet de bedoeling dat twee jeugdleden voor een plaats naast elkaar kunnen kiezen. Dat wordt volledig door de loting bepaald.

Artikel 12:
We hebben bewust geen minimum leeftijd opgegeven!!! Het enige wat van belang is, dat je zelfstandig vist. Het aan-azen en ingooien zal dus altijd door het jeugdlid zelf moeten gebeuren. Ook de andere handelingen zullen zo veel mogelijk zelf gedaan moeten worden. Als je uiteindelijk eens problemen hebt bij het onthaken van een vis (haak zit erg diep, of je hebt een grote zeebaars met stekels), dan mag daar uiteindelijk wel iemand even meehelpen.

Artikel 13:
Zoals aangegeven: aan-azen en ingooien moeten door het jeugdlid zelf gebeuren. Enkel in extreme gevallen (bijvoorbeeld stormachtige wind op de kant) kan door de wedstrijdleiding worden bepaald, dat een bepaalde vorm van hulp is toegestaan. Pas wanneer dit door de wedstrijdleiding duidelijk aan alle jeugdleden en de begeleider is doorgegeven, mag dit gebeuren.

Artikel 14:
Het kan zijn dat een wedstrijd van 3 of 4 uur nog (te) lang is en dat je soms even iets anders wilt doen of bij iemand anders wilt gaan kijken. Allemaal geen probleem, maar als je voor langere tijd even niet bij je hengel bent, is het beter om deze op te halen en gewoon even op de kant te zetten. Het is in geen geval de bedoeling dat jouw maat (vader, moeder, opa, of wie dan ook) met jouw spullen verder gaat vissen..!!!!! Dit zullen we dus goed in de gaten gaan houden.

Artikel 15:
De laatste wedstrijd aan Bath is er het inmiddels bekende ‘koppelvissen’. Nadat alle inschrijvingen bekend zijn, worden de koppels voor deze wedstrijd bekend gemaakt. Dit gebeurt aan de hand van de plaatsnummers, dus je kunt niet op voorhand bepalen met wie je koppel wilt/kunt zijn. Je doet automatisch mee aan dit koppelvissen en betaalt daarvoor dubbel inschrijfgeld (dat wordt dan dus € 5.00 in totaal). De wedstrijdprijzen voor het koppelvissen worden in contant geld uitgereikt, waarbij 1 op de 2 koppels prijs heeft. Daarnaast wordt het winnende koppel uiteindelijk ‘koppelkampioen zout’ en daarvoor ontvangen beiden een ereprijs op de kampioenenavond in november.


Bepaling uitslagen van wedstrijden en kampioenschap.

Artikel 16:
De door jou gevangen vissen worden tijdens de wedstrijd opgemeten; het totaal aantal cm’s en de bonuspunten voor vissen boven de 10cm leveren jouw totaal aan vangstpunten op (voor details, zie het gewone reglement).

Artikel 17:
Bij de zoutwedstrijden wordt de uitslag opgemaakt in vakken: ook deze details kun je in het gewone reglement vinden. Afhankelijk van je plaatsnummer kom je dus in een bepaald vak te zitten en zul je dus ook in dit vak geklasseerd worden. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen volwassenen en jeugdleden en dingt de jeugd gewoon mee naar standaard dagprijzen en verdienen punten voor het standaard kampioenschap.

Artikel 18:
Daarnaast zal er een aparte uitslag voor de jeugd worden opgemaakt. Het jeugdlid met de meeste vangstpunten (=gevangen cm’s + bonuspunten voor vissen vanaf 10cm), wordt dan jeugdwinnaar van deze wedstrijd. De daarop volgende eindigt als tweede, enz.... De volledige uitslag voor de jeugd gebeurt dus op vangstpunten en staat volledig los van het vakvissen.

Artikel 19:
Bij gelijk aantal vangstpunten wordt achtereenvolgens gekeken naar: totaal aantal vissen; totaal aantal cm’s; de grootste vis; het lot. Het aantal kampioenschapspunten is dan gelijk (met doortellen).

Artikel 20:
Per wedstrijd zijn er voor de jeugd aparte geldprijzen: alle (!!!) jeugdleden die vis hebben gevangen, krijgen een prijs. We zouden het wel erg leuk vinden dat je zelf aanwezig bent na afloop bij de prijsuitreiking in ons clublokaal: dan kun je de gewonnen prijs zelf in ontvangst nemen.

Artikel 21:
Bij elke wedstrijd die telt voor het jeugdkampioenschap is er voor de winnaar van de jeugdcategorie een ereprijs.

Artikel 22:
Voor het jeugdkampioenschap ontvangt de winnaar van een wedstrijd 1 punt; de volgende in de uitslag 2 punten enz.. Jeugdleden die geen vis hebben gevangen, krijgen 1 punt meer dan het aantal visvangende jeugdleden op die wedstrijd.

Artikel 23:
Je moet in totaal aan 6 wedstrijden meegedaan hebben, om in de einduitslag van het kampioenschap te worden opgenomen. Vis je er meer dan 6 mee, dan tellen de 6 beste uitslagen mee.

Artikel 24:
Degene met de minste punten over de 6 beste wedstrijden, wordt dan uiteindelijk kampioen. Bij gelijke uitslag wordt er gekeken naar: het totaal aantal vissen en als dat ook gelijk is naar het totaal aantal vangstpunten.

Artikel 25:
Iedereen die aan minimaal 6 wedstrijden heeft deelgenomen, wordt opgenomen in de einduitslag van het jeugdkampioenschap en zal daarvoor een ereprijs ontvangen op de kampioenenavond in november.

Artikel 26:
Ook in 2018 is er weer een Non-Plus-Utlra troffee te verdienen door de zoute jeugdvissers. Die gaat naar het jeugdlid dat tijdens één van de 12 zoutwedstrijden de grootste vis weet te vangen. Jeugdlid ben je dus wanneer je 15 jaar of jonger bent op 1 januari 2018. Bij bepaling van de lengte wordt een vis volgens het reglement opgemeten: gedeelten van cm’s worden dus naar beneden afgerond op hele cm’s. Een verbetering is pas geldig, wanneer men een langere vis vangt dan de langste tot op dat moment. Bij gelijke lengte gaat dus degene voor die de vis als eerste heeft gevangen.

Artikel 27:
Wanneer gebeurtenissen niet gedekt zijn door deze richtlijnen, is de beslissing van het bestuur doorslaggevend.

________________________________________________________________________________________