Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

richtlijnen zout jeugd 2019

Onderstaande richtlijnen zoutwedstrijden 2019 met betrekking tot jeugd zijn met zorg opgesteld. Mochten er onverhoopt onduidelijkheden, vragen, op- of aanmerkingen zijn, dan horen we dat graag.

     
     
Artikel 1:
Deelname aan wedstrijden van het Spanjooltje gebeurt altijd op eigen risico van de deelnemer.
    
Artikel 2:
Tot de jeugd rekenen we alle leden van het Spanjooltje, die op 1 januari van het lopende jaar een leeftijd hebben van 18 jaar of jonger. Denk eraan dat je wel lid moet zijn van ‘Het Spanjooltje’.

Artikel 3:
Uitgangspunt zijn de reglementen en richtlijnen, zoals die zijn opgesteld voor de algemene zoutwedstrijden van het Spanjooltje: die kun je elders op deze website vinden. Alle aanvullingen en/of aanpassingen hierop die specifiek op de jeugd van toepassing zijn, worden hieronder vermeld.

Artikel 4:
Het kampioenschap voor de jeugd wordt bepaald over een totaal van 6 wedstrijden. Naast de 5 vaste wedstrijden aan de Bathse dijk, zal ook de mini-maxi wedstrijd meetellen voor dit kampioenschap. De beste 4 wedstrijden tellen mee voor het jeugdkampioenschap.

Artikel 5:
Naast de dijkwedstrijden aan de Bathse dijk, zijn er dit jaar ook 5 strandwedstrijden. Bij elke wedstrijd (dus 10 in totaal) is er voor de winnaar van de jeugdcategorie een ereprijs. Bij alle wedstrijden zal de ereprijs zijn voor degene met de meeste vangstpunten: dat staat dus los van de plaats waarop men eindigt in het vak. Omdat er na afloop van de strandwedstrijden geen prijsuitreiking is, zullen de jeugd-winnaars van deze strandwedstrijden hun bekers op de feestavond ontvangen.

Artikel 6:
Bij de zoutwedstrijden wordt de complete uitslag opgemaakt in vakken: ook deze details kun je in het gewone reglement vinden. Afhankelijk van je plaatsnummer kom je dus in een bepaald vak te zitten en zal je dus ook in dit vak geklasseerd worden. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen volwassenen en jeugdleden en dingt de jeugd gewoon mee naar standaard dagprijzen en verdient punten voor het overall kampioenschap.

Artikel 7:
Bij de wedstrijden die meetellen voor het jeugdkampioenschap (wedstrijden aan Bath dus) wordt een aparte uitslag voor de jeugd opgemaakt. Het jeugdlid met de meeste vangstpunten (=gevangen cm’s + bonuspunten voor vissen vanaf 10cm), wordt dan jeugdwinnaar van deze wedstrijd. De daarop volgende eindigt als tweede, enz.... De volledige uitslag voor de jeugd gebeurt dus op vangstpunten en staat volledig los van het vakvissen.

Artikel 8:
Jeugdleden vissen niet alleen mee voor het jeugdkampioenschap, maar vissen ook gewoon mee voor de dagprijzen bij de senioren en worden dus ook gewoon opgenomen in de einduitslag van dat kampioenschap. Natuurlijk moeten ze daarvoor dan wel aan voldoende wedstrijden hebben deelgenomen: 7 van de in totaal 10 wedstrijden tellen voor dit overall kampioenschap.
LET OP: dit jaar is er een ereprijs voor het jeugdlid dat als eerste eindigt in het overall kampioenschap. Dit gebeurt dus volledig volgens puntentelling zoals beschreven in het algemene reglement voor de zoutwater wedstrijden. De beste 7 wedstrijden tellen, waarbij enkel wordt gekeken naar behaalde resultaten in de vakken.

Artikel 9:
Het inschrijfgeld voor jeugdleden bedraagt altijd € 2.50. Bij de koppelwedstrijd zal dat het dubbele zijn.

Artikel 10:
De jeugdleden mogen naast vader, moeder, opa of een andere bekende gaan staan. Omdat we daar bij het uitdelen van de plaatsnummers rekening mee moeten houden, zouden we graag tijdig weten dat je aan een wedstrijd gaat meedoen. Meld je daarom meteen bij aanvang van de inschrijving, of laat het op voorhand weten.

Artikel 11:
Mocht je geen bekende hebben die meedoet, maar toch graag nog wat hulp en tips willen hebben, dan zorgen we dat je naast een ervaren visser komt te staan. Als je dat wilt, dan zouden we dat ook graag op voorhand van je horen. Zo nodig kunnen we dan ook vervoer voor je regelen.

Artikel 12:
Als je zelfstandig mee wilt vissen (dus geen gebruik maakt van bis-nummer) dan is dat natuurlijk mogelijk. In dat geval kun je gewoon naar de inschrijving komen en hoeven we dat niet op voorhand te weten. Het betekent zeker niet dat je in dat geval aan je lot wordt overgelaten: de wedstrijden verlopen altijd al erg gemoedelijk, waarbij gezelligheid voorop staat en je buren zijn altijd bereid om je wat te leren of wat tips te geven.

Artikel 13:
Als jeugdlid kun je dus naast een vaste maat komen te zitten, maar het is niet de bedoeling dat twee jeugdleden voor een plaats naast elkaar kunnen kiezen. Dat wordt volledig door de loting bepaald.

Artikel 14:
We hebben bewust geen minimum leeftijd opgegeven!!! Het enige wat van belang is, dat je zelfstandig vist. Het aan-azen en ingooien zal dus altijd door het jeugdlid zelf moeten gebeuren. Ook de andere handelingen zullen zo veel mogelijk zelf gedaan moeten worden. Als je uiteindelijk eens problemen hebt bij het onthaken van een vis (haak zit erg diep, of je hebt een grote zeebaars met stekels), dan mag daar uiteindelijk wel iemand even meehelpen.

Artikel 15:
Zoals aangegeven: aan-azen en ingooien moeten door het jeugdlid zelf gebeuren. Enkel in extreme gevallen (bijvoorbeeld stormachtige wind op de kant) kan door de wedstrijdleiding worden bepaald, dat een bepaalde vorm van hulp is toegestaan. Pas wanneer dit door de wedstrijdleiding duidelijk aan alle jeugdleden en de begeleider is doorgegeven, mag dit gebeuren.

Artikel 16:
Het kan zijn dat een wedstrijd van 3 of 4 uur nog (te) lang is en dat je soms even iets anders wilt doen of bij iemand anders wilt gaan kijken. Allemaal geen probleem, maar als je voor langere tijd even niet bij je hengel bent, is het beter om deze op te halen en gewoon even op de kant te zetten. Het is in geen geval de bedoeling dat jouw maat (vader, moeder, opa, of wie dan ook) met jouw spullen verder gaat vissen..!!!!! Dit zullen we dus goed in de gaten gaan houden.

Artikel 17:
De laatste wedstrijd aan Bath is er het inmiddels bekende ‘koppelvissen’. Nadat alle inschrijvingen bekend zijn, worden de koppels voor deze wedstrijd bekend gemaakt. Dit gebeurt aan de hand van de plaatsnummers, dus je kunt niet op voorhand bepalen met wie je koppel wilt/kunt zijn. Bij het vaststellen van de koppels wordt er voor gezorgd, dat er geen koppels zijn met 2 jeugdleden. Je doet automatisch mee aan dit koppelvissen en betaalt daarvoor dubbel inschrijfgeld (dat wordt dan dus € 5.00 in totaal). De wedstrijdprijzen voor het koppelvissen worden in contant geld uitgereikt, waarbij 1 op de 2 koppels prijs heeft. Daarnaast wordt het winnende koppel uiteindelijk ‘koppelkampioen zout’ en daarvoor ontvangen beiden een ereprijs op de kampioenenavond.Bepaling uitslagen van wedstrijden en kampioenschap.


Artikel 18:
De door jou gevangen vissen worden tijdens de wedstrijd opgemeten; het totaal aantal cm’s en de bonuspunten voor vissen boven de 10cm leveren jouw totaal aan vangstpunten op (voor details, zie het gewone reglement).

Artikel 19:
Bij de zoutwedstrijden wordt de uitslag opgemaakt in vakken: ook deze details kun je in het gewone reglement vinden. Afhankelijk van je plaatsnummer kom je dus in een bepaald vak te zitten en zal je dus ook in dit vak geklasseerd worden. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen volwassenen en jeugdleden en dingt de jeugd gewoon mee naar standaard dagprijzen en verdienen punten voor het standaard kampioenschap.

Artikel 20:
Bij de wedstrijden die meetellen voor het jeugdkampioenschap zal een aparte uitslag voor de jeugd worden opgemaakt. Het jeugdlid met de meeste vangstpunten (=gevangen cm’s + bonuspunten voor vissen vanaf 10cm), wordt dan jeugdwinnaar van deze wedstrijd. De daarop volgende eindigt als tweede, enz.... De volledige uitslag voor de jeugd gebeurt dus op vangstpunten en staat volledig los van het vakvissen.

Artikel 21:
Bij gelijk aantal vangstpunten wordt achtereenvolgens gekeken naar: totaal aantal vissen; totaal aantal cm’s; de grootste vis; het lot. Het aantal kampioenschapspunten is dan gelijk (met doortellen).

Artikel 22:
Per jeugdwedstrijd zijn er voor de jeugd aparte geldprijzen: alle (!!!) jeugdleden die vis hebben gevangen, krijgen een prijs. We zouden het wel erg leuk vinden dat je zelf aanwezig bent na afloop bij de prijsuitreiking in ons clublokaal: dan kun je de gewonnen prijs zelf in ontvangst nemen.

Artikel 23:
Voor het jeugdkampioenschap ontvangt de winnaar van een wedstrijd 1 punt; de volgende in de uitslag 2 punten enz.. Jeugdleden die geen vis hebben gevangen, krijgen 1 punt meer dan het aantal visvangende jeugdleden op die wedstrijd.

Artikel 24:
Je moet in totaal aan 4 wedstrijden meegedaan hebben, om in de einduitslag van het kampioenschap te worden opgenomen. Vis je er meer dan 4 mee, dan tellen de 4 beste uitslagen mee.

Artikel 25:
Degene met de minste punten over de 4 beste wedstrijden, wordt dan uiteindelijk kampioen. Bij gelijke uitslag wordt er gekeken naar: het totaal aantal vissen en als dat ook gelijk is naar het totaal aantal vangstpunten.

Artikel 26:
Iedereen die aan minimaal 4 wedstrijden heeft deelgenomen, wordt opgenomen in de einduitslag van het jeugdkampioenschap en zal daarvoor een ereprijs ontvangen op de kampioenenavond in november.


Artikel 27:
Bij de 5 strandwedstrijden zal er dus geen aparte uitslag voor de jeugd zijn. Enkel het jeugdlid met de meeste vangstpunten ontvangt een ereprijs voor die wedstrijd.
Wel worden jeugdleden gewoon opgenomen in de vak-uitslagen en verdienen op die manier hun punten. Er is dus wel een ereprijs voor het jeugdlid dat als hoogste eindigt in het overall kampioenschap.


Artikel 28:
Ook in 2019 is er weer een Non-Plus-Utlra trofee te verdienen door de zoute jeugdvissers. Die gaat naar het jeugdlid dat tijdens één van de zoutwedstrijden de grootste vis weet te vangen. Jeugdlid ben je dus wanneer je 18 jaar of jonger bent op 1 januari van het lopende jaar. Bij bepaling van de lengte wordt een vis volgens het reglement opgemeten: gedeelten van cm’s worden dus naar beneden afgerond op hele cm’s. Een verbetering is pas geldig, wanneer men een langere vis vangt dan de langste tot op dat moment. Bij gelijke lengte gaat dus degene voor die de vis als eerste heeft gevangen.

Artikel 29:
Wanneer gebeurtenissen niet gedekt zijn door deze richtlijnen, is de beslissing van het bestuur doorslaggevend.

________________________________________________________________________________________