Richtlijnen Zout Jeugd 2022

Algemeen voor Jeugd Zout 2022:

Artikel 1:
Deelname aan wedstrijden van het Spanjooltje gebeurt altijd op eigen risico van de deelnemer.

Artikel 2:
Tot de jeugd rekenen we alle leden van het Spanjooltje, die op 1 januari van het lopende jaar een leeftijd hebben van 18 jaar of jonger. Denk er aan dat je wel lid moet zijn van ‘Het Spanjooltje’.

Artikel 3:
Uitgangspunt zijn de reglementen en richtlijnen, zoals die zijn opgesteld voor de algemene zoutwedstrijden van het Spanjooltje: die kun je elders op deze website vinden. Alle aanvullingen en/of aanpassingen hierop die specifiek op de jeugd van toepassing zijn, worden hieronder vermeld.

Artikel 4:
In 2022 zijn er in totaal 9 zoutwedstrijden gepland aan Bath, Waarde en Schore: allemaal dus aan de Westerschelde. Bij al deze 9 wedstrijden zal er naast de reguliere wedstrijd uitslag, ook een aparte prijsuitreiking zijn voor de jeugd. Bovendien is er ook bij elke wedstrijd een ereprijs voor de winnaar bij de jeugd.
Een jeugdlid dat 6 of meer van deze wedstrijden meevist (de beste 6 tellen mee), zal automatisch worden opgenomen in het Kampioenschap Zout Jeugd.

Artikel 5:
Naast de 9 geplande dijkwedstrijden, is er ook de Mini-Maxi wedstrijd. Deze wedstrijd staat verder volledig los van het Jeugdkampioenschap Zout Jeugd.

Artikel 6:
Bij de zoutwedstrijden wordt de complete uitslag opgemaakt in vakken: ook deze details kun je in het gewone reglement vinden. Afhankelijk van je plaatsnummer kom je dus in een bepaald vak te zitten en zal je dus ook in dit vak geklasseerd worden. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen volwassenen en jeugdleden en dingt de jeugd gewoon mee naar standaard dagprijzen en verdient punten voor het overall kampioenschap, waar je automatisch aan meedoet.

Artikel 7:
Voor het bepalen van de wedstrijduitslag bij de jeugd wordt een aparte uitslag opgemaakt. Het jeugdlid met de meeste vangstpunten (=gevangen cm’s + bonuspunten voor vissen vanaf 10cm), wordt dan jeugdwinnaar van deze wedstrijd. De daarop volgende eindigt als tweede, enz.... De volledige uitslag voor de jeugd gebeurt dus op vangstpunten en staat volledig los van het vakvissen.

Artikel 8:
Het inschrijfgeld voor jeugdleden bedraagt altijd € 2.50. Bij de koppelwedstrijd zal dat het dubbele zijn.

Artikel 9:
De jeugdleden mogen naast vader, moeder, opa of een andere bekende gaan staan. Omdat we daar bij het uitdelen van de plaatsnummers rekening mee moeten houden, zouden we graag tijdig weten dat je aan een wedstrijd gaat meedoen. Meld je daarom meteen bij aanvang van de inschrijving, of laat het op voorhand weten.

Artikel 10:
Mocht je geen bekende hebben die meedoet, maar toch graag nog wat hulp en tips willen hebben, dan zorgen we dat je naast een ervaren visser komt te staan. Als je dat wilt, dan zouden we dat ook graag op voorhand van je horen. Zo nodig kunnen we dan ook vervoer voor je regelen.

Artikel 11:
Als je zelfstandig mee wilt vissen (dus geen gebruik maakt van bis-nummer) dan is dat natuurlijk mogelijk. In dat geval kun je gewoon naar de inschrijving komen en hoeven we dat niet op voorhand te weten. Het betekent zeker niet dat je in dat geval aan je lot wordt overgelaten: de wedstrijden verlopen altijd al erg gemoedelijk, waarbij gezelligheid voorop staat en je buren zijn altijd bereid om je wat te leren of wat tips te geven.

Artikel 12:

Als jeugdlid kun je dus naast een vaste maat komen te zitten, maar het is niet de bedoeling dat twee jeugdleden voor een plaats naast elkaar kunnen kiezen. Dat wordt volledig door de loting bepaald.

Artikel 13:
We hebben bewust geen minimum leeftijd opgegeven!!! Het enige wat van belang is, dat je zelfstandig vist. Het aan-azen en ingooien zal dus altijd door het jeugdlid zelf moeten gebeuren. Ook de andere handelingen zullen zo veel mogelijk zelf gedaan moeten worden. Als je uiteindelijk eens problemen hebt bij het onthaken van een vis (haak zit erg diep, of je hebt een grote zeebaars met stekels), dan mag daar uiteindelijk wel iemand even meehelpen.

Artikel 14:
Zoals aangegeven: aan-azen en ingooien moeten door het jeugdlid zelf gebeuren. Enkel in extreme gevallen (bijvoorbeeld stormachtige wind op de kant) kan door de wedstrijdleiding worden bepaald, dat een bepaalde vorm van hulp is toegestaan. Pas wanneer dit door de wedstrijdleiding duidelijk aan alle jeugdleden en de begeleiders is doorgegeven, mag dit gebeuren.

Artikel 15:
Het kan zijn dat een wedstrijd van 3 uur nog (te) lang is en dat je soms even iets anders wilt doen of bij iemand anders wilt gaan kijken. Allemaal geen probleem, maar als je voor langere tijd even niet bij je hengel bent, is het beter om deze op te halen en gewoon even op de kant te zetten. Het is in geen geval de bedoeling dat jouw maat (vader, moeder, opa, of wie dan ook) met jouw spullen verder gaat vissen..!!!!! Dit zullen we dus goed in de gaten gaan houden.

Artikel 16:
De 9e wedstrijd en laatste wedstrijd van dit jaar is aan de zeedijk bij Waarde: deze wordt gecombineerd met het inmiddels bekende ‘koppelvissen’. Nadat alle inschrijvingen bekend zijn, worden de koppels voor deze wedstrijd bekend gemaakt. Dit gebeurt aan de hand van de plaatsnummers, dus je kunt niet op voorhand bepalen met wie je koppel wilt/kunt zijn. Bij het vaststellen van de koppels wordt er voor gezorgd, dat er geen koppels zijn met 2 jeugdleden. Je doet automatisch mee aan dit koppelvissen en betaalt daarvoor dubbel inschrijfgeld (dat wordt dan dus € 5.00 in totaal). De wedstrijdprijzen voor het koppelvissen worden in contant geld uitgereikt, waarbij de helft van de koppels prijs heeft. Daarnaast wordt het winnende koppel uiteindelijk ‘koppelkampioen zout’ en daarvoor ontvangen beiden een ereprijs op de kampioenenavond.


Bepaling uitslagen van wedstrijden en kampioenschap.

Artikel 17:
Bij gelijk aantal vangstpunten tijdens een wedstrijd, wordt achtereenvolgens gekeken naar: totaal aantal vissen; totaal aantal cm’s; de grootste vis; het lot. Het aantal kampioenschapspunten is dan gelijk (met doortellen).

Artikel 18:
Per wedstrijd zijn er voor de jeugd aparte geldprijzen: alle (!!!) jeugdleden die vis hebben gevangen, krijgen een prijs. Het is altijd wel erg leuk als je deze prijs bij de prijsuitreiking zelf de gewonnen prijs in ontvangst kunt nemen.

Artikel 19:

Voor het jeugdkampioenschap ontvangt de winnaar van een wedstrijd 1 punt; de volgende in de uitslag 2 punten enz.. Jeugdleden die geen vis hebben gevangen, krijgen 1 punt meer dan het aantal visvangende jeugdleden op die wedstrijd. Zoals eerder gemeld, vormt de Mini-Maxi wedstrijd hierop een uitzondering: deze wedstrijd staat helemaal lost van het kampioenschap

Artikel 20:
Je moet in totaal aan 6 wedstrijden meegedaan hebben, om in de einduitslag van het Jeugd Kampioenschap Zout te worden opgenomen. Vis je er meer dan 6 mee, dan tellen de 6 beste uitslagen mee.

Artikel 21:
Degene met de minste punten over de 6 beste wedstrijden, wordt dan uiteindelijk kampioen. Bij gelijke uitslag beslist het totaal aantal vissen. En als ook dat gelijk is, dan is het totaal aantal vangstpunten doorslaggevend.

Artikel 22:
Iedereen die aan minimaal 6 wedstrijden heeft deelgenomen, wordt opgenomen in de einduitslag van het jeugdkampioenschap en zal daarvoor een ereprijs ontvangen op de kampioenenavond.

Artikel 23:
Ook in 2022 is er weer een Non-Plus-Utlra trofee te verdienen door de zoute jeugdvissers. Die gaat naar het jeugdlid dat tijdens één van de zoutwedstrijden de grootste vis weet te vangen. Jeugdlid ben je dus wanneer je 18 jaar of jonger bent op 1 januari van het lopende jaar. Bij bepaling van de lengte wordt een vis volgens het reglement opgemeten: gedeelten van cm’s worden dus naar beneden afgerond op hele cm’s. Een verbetering is pas geldig, wanneer men een langere vis vangt dan de langste tot op dat moment. Bij gelijke lengte gaat dus degene voor die de vis als eerste heeft gevangen.

Artikel 24:
Wanneer gebeurtenissen niet gedekt zijn door deze richtlijnen, is de beslissing van het bestuur doorslaggevend.

__________________________________________________________________________