Wedstrijdreglement jeugd 2019

Artikel 1
Er wordt gevist in 2 groepen: Catergorie A (t/m 12 jaar) en Categorie B (13 t/m 17 jaar). Bepalend daarbij is je leeftijd op 1 januari 2019 !!!

Artikel 2
Je dient lid te zijn van ‘Het Spanjooltje’: daarom graag het bewijs van lidmaatschap meebrengen (vispas of jeugdvispas); deze heb je sowieso nodig om te mogen vissen. Mocht je nog geen lid zijn, maar wel graag gaan meedoen, dan kun je best even op de website kijken hoe je lid kunt worden. Mochten er vragen zijn, bel dan gewoon even naar de jeugdcommissie.

Artikel 3
Het inschrijven en trekken van je plaatsnummer gebeurt aan het wedstrijdwater: daar kun je terecht vanaf 17h45, tot uiterlijk 18h15. Indien je graag naast iemand zou willen staan (bijv. je broer of zus) dan kan dat ook. In dat geval moet je wel direct om 17h45 aanwezig zijn, of neem op voorhand even contact met ons op; dan kunnen we er rekening mee houden bij het uitgeven van de nummers.
Je bent verplicht om bij dat plaatsnummer te vissen, wat je bij de loting hebt getrokken.
Bij onverwacht grote deelname is het mogelijk dat er wat met plaatsnummers wordt geschoven om eenieder een plek te gunnen: dit ter beoordeling van de commissie.

Artikel 4
Er mag worden gevist met één vaste hengel of één werphengel. De hengel mag voorzien zijn van één eentandige haak (dus geen dregje). Ga erg voorzichtig om met een gevangen vis. De controleurs zullen zo snel mogelijk de vis komen opmeten. Tot dat moment kun je de vis het best in een ruime emmer bewaren; breng daarom een emmer mee naar de wedstrijd. Door de aanpassingen in het reglement en viswater voor dit jaar, neemt de kans toe dat je wat grotere vissen gaat vangen. Het gebruik van landingsnet is dan zeker aan te raden; dus als je er eentje hebt, breng deze dan mee!!

Artikel 5
Er mag alleen gevist worden met de aassoorten die in ‘Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren 2016-2017’ staan vermeld: de meeste standaard aassoorten vallen daaronder. Voeren is toegegestaan!! Je mag op een wedstrijd een halve kilo gebruiken. Vooral bij het vissen met een werphengel kan wat voer wonderen doen; ideaal is het dan om de vis te verleiden met wat lokvoer in je voerkorfje.…

Artikel 6
Er wordt gevist op lengte en alle levende vissen, vanaf 5 cm, tellen mee (dus ook paling). Gedeelten van centimeters worden naar boven afgerond. Voor vissen van 10 cm en groter krijg je 1 punt per cm. Vissen kleiner dan 10 cm (maar dus wel 5 cm of groter), worden gewaardeerd met 2 punt (dus ongeacht de werkelijke lengte!!!). Voor de duidelijkheid; een vis van 4.9 cm telt dus niet mee; voor eentje van 5.1 krijg je twee punten; voor een vis van 9.9 cm krijg je ook twee punten; voor een vis van 13.2 krijg je 14 punten en voor een vis van 67.8 cm krijg je 68 punten…

Artikel 7
Het begin en einde van de wedstrijd worden met duidelijke signalen aangegeven. Vissen die je tijdens het eindsignaal aan de haak hebt hangen, tellen gewoon mee.

Artikel 8
Voeren voor het beginsignaal is verboden !! Zie artikel 5 voor details over lokvoer!!

Artikel 9
Vóór het beginsignaal mag je de hengel gereed maken en eventueel peilen (diepte voor dobber controleren en instellen). Pas bij het beginsignaal mag je gaan voeren en vissen.

Artikel 10
Na het eindsignaal moet je direct stoppen met vissen en je hengel ophalen. Heb je juist dan nog een vis aan de lijn, dan telt die nog gewoon mee.

Artikel 11
We streven er naar dat het vissen zo veel mogelijk zelfstandig door de jeugdvisser gebeurt. Mocht het nodig zijn, dan is het bij categorie A (t/m 12 jaar) enkel noodzakelijke hulp toegestaan, maar dient wel tot een minimum beperkt te blijven.
Van de vissers in categorie B verwachten we dat ze inmiddels zelfstandig kunnen vissen en we zullen daar ook op controleren!!

Artikel 12
Met het oog op slechte weersomstandigheden en andere calamiteiten, kan de jeugdcommissie altijd besluiten de wedstrijd te staken of af te lasten. Op het moment dat een wedstrijd 45 minuten of langer heeft geduurd, geldt deze wedstrijd als ‘vervist’ en telt deze gewoon mee bij de bepaling van het kampioenschap.

Artikel 13
Je moet aan minimaal 4 wedstrijden meedoen om in de einduitslag van het kampioenschap te komen.

Artikel 14
Voor de berekening van de wedstrijduitslag, worden alle behaalde punten per deelnemer opgeteld. Zowel voor categorie A als B wordt dan een uitslag opgemaakt. Bij gelijk aantal punten wordt gekeken naar; 1 meeste vissen, 2 grootste vis, en 3 het lot. Bij gelijk aantal punten krijgen deze vissers wel gelijk aantal punten voor kampioenschap.

Artikel 15
Alle visvangende deelnemers uit beide categorieën zullen een prijsje ontvangen: evenals in 2017 zal dat in de vorm van waardebonnen zijn, welke over het gehele seizoen opgeteld gaan worden en uitgereikt worden op de kampioenenavond. Degene met de meeste vangstpunten van zowel categorie A als categorie B zullen een ereprijs ontvangen. De uitslag wordt direct na de wedstrijd aan het water bekend gemaakt: ereprijzen worden daarbij uitgereikt en iedereen krijgt te horen hoeveel hij gevangen heeft en op welke plaats hij/zij in zijn vak is geeindigd.

Artikel 16
Voor het kampioenschap krijgt iedere deelnemer het aantal punten volgens de uitslag van de wedstrijd in zijn/haar categorie. Dus nummer 1 krijgt 1 punt, nummer 2 krijgt 2 punten, enz. Deelnemers zonder vis krijgen 1 punt meer dan het aantal visvangende deelnemers in zijn/haar categorie. De deelnemer met het minste aantal punten over zijn/haar 4 beste wedstrijden is kampioen. Bij gelijke stand beslissen: 1 totaal aantal centimeters, 2 totaal aantal vissen (beiden over alle meegeviste wedstrijden). De nummers 1, 2 en 3 van elke categorie ontvangen een ereprijs. Degenen die 4 wedstrijden hebben meegevist, maar niet bij de drie eersten zijn geeindigd, zullen op de kampioenenavond ook een herinnering ontvangen.

Artikel 17
Het bestuur en de jeugdcommissie zijn niet aansprakelijk voor eventuele beschadigingen en/of vermissingen van eigendommen van deelnemers.

Artikel 18
Je visstek en dus het viswater dienen na de wedstrijd schoon te worden achtergelaten.

Artikel 19
Over eventuele geschillen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de jeugdcommissie of het bestuur.