Controle Sportvisserij

Als sportvisser kunt u te maken krijgen met controle van de visdocumenten. Dit zal meestal gedaan worden door : controleurs van een hengelsportvereniging, politiediensten, buitengewoon opsporingsambtenaren en beheerders van viswateren.

Binnen onze vereniging zijn er momenteel 4 controleurs visdocumenten. Zij zullen controles uitvoeren op onze eigen viswateren. Zijn duidelijk herkenbaar aan de controlekleding en kunnen zich legitimeren d.m.v. Controlepas Sportvisserij.

Buitengewoon opsporingsambtenaar : is landelijk opsporingsbevoegd. Kan boetes uitschrijven.

Bent u getuigen van stroperij of andere misstanden aan de waterkant neem dan contact op met een BOA. tel. 06-52857425. 

Overige misstanden in de natuur kunt u melden bij " Samen Sterk in het Buitengebied " , tel. 0900-9965432." Samen Sterk in het Buitengebied " is een samenwerkingsverband van provincie, gemeenten, politie, waterschappen, nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Brabants Landschap.