Vergunningen

Jeugdvispas ( tot 14 jaar )

De peildatum voor de leeftijdsbepaling is 1 januari van het jaar waarin gevist wordt.
Met deze vispas mag je vissen met 2 hengels of op roofvis. De mogelijkheden zijn gelijk aan die van de Vispas.

Vispas ( vanaf 14 jaar )

De vispas is het bewijs van lidmaatschap van de betreffende vereniging. Samen met de lijst van Viswateren vormt dit de vergunning. Tevens krijgt u een lijst van de verenigingswateren.

Zeevispas

Deze vispas wordt niet meer verstrekt.

Landelijke Nachtvistoestemming

Nachtvissen is toegestaan in de wateren waarbij dit duidelijk vermeld staat in de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren 2022 - 2023- 2024.  De toestemming kan besteld worden via een speciale bestelmodule op de websites van de hengelsportfederaties, Sportvisserij Nederland of de KSN. Kosten zijn € 10,00.
Voor het nachtvissen in onze eigen verenigingswateren heeft u geen extra vergunning nodig.Let wel op voor welke wateren dit toegestaan is.

Derde hengeltoestemming

Vissen met een derde hengel is toegestaan in de wateren waarbij dit duidelijk vermeld staat in de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren 2022 - 2023 - 2024. De toestemming kan besteld worden via een speciale bestelmodule op de websites van de hengelsportfederaties, Sportvisserij Nederland of de KSN. Kosten zijn € 25,00
De 3e hengelvergunning van onze vereniging ( voor Spuiboezem en Bufferbekken samen ) kunt u bestellen door € 10,00 over te maken op banknr. NL39RABO0122988175 onder vermelding 3e hengelvergunning + vispasnummer. Nadien wordt deze opgestuurd. Dit kan dus enkele dagen duren voordat u deze thuis heeft. Voor deze wateren ( Spuiboezem en Bufferbekken ) hebt u geen Landelijke toestemming nodig.


Contributie 2022

Voor nieuwe leden geldt een inschrijfgeld van € 2,50

  • Jeugdvispas (8 tot 14 jaar )                                          € 17,25               Extra vispas     € 13,50         
  • Vispas ( heren vanaf 14 jaar )                                      € 39,50               Extra vispas     € 23,50
  • Vispas ( dames vanaf 14 jaar )                                   € 37,00                Extra vispas     € 21,00
  • Vispas ( vanaf 65 jaar )                                                 € 34,50                Extra vispas     € 18,50
  • 3e hengelvergunning Spuiboezem / bufferbekken € 10,00

Het lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december. Zonder opzegging wordt dit automatisch verlengd. In november ontvangt u een acceptgiro. 
Als vereniging betalen wij ook een afdracht. 
Voor de Vispas: Landelijk € 23,00 + Federatief € 8,00  totaal € 23,00
Voor de Jeugdvispas: Landelijk € 4,50 + Federatief € 2,50 totaal  € 7,00
Voor de extra Vispas : € 3,50


 Toelichting Extra Vispas.

Bij een “extra vispas” hoeft u niet nogmaals de afdracht aan Sportvisserij Nederland te betalen. Als u een vergunning via “online vispas aanvragen” bestelt, wordt deze afdracht direct ingehouden. Bij aankoop via de vereniging of winkel dient u de teruggave zelf te regelen. Wij kunnen dit als vereniging niet voor u doen. U kunt dit zelf doen op de volgende manieren:
-Telefonisch contact opnemen met Sportvisserij Nederland, tel.nr.0900-2025358. Zorg dat u de vispassen bij de hand hebt, en uw banknr.
-Via de website “ vispas.nl “. Links in het menu staat “dubbele afdracht “. Als u dit aanklikt kunt u een formulier voor teruggave invullen.

Hoe meld ik me aan als lid

Nieuwe leden kunnen direct lid worden door zich aan te melden bij "Vispas aanvragen". U ontvangt hierbij een voorlopig bewijs van lidmaatschap ( zelf uitprinten ,bewijs is een maand geldig ) . Binnen 4 weken ontvangt u de definitieve vispas thuis. Verder print u een pagina van het viswater waar u wilt vissen uit het boekje van "gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren 2022 - 2023 - 2024 " .

Een voordeel hierbij is dat wanneer u al lid bent van een andere vereniging, de zgn. dubbele afdracht direct wordt ingehouden. Deze hoeft u dus later niet zelf terug te vragen. Echter een nadeel is dat de kortingen ( dames en 65+ )hierbij niet verrekend worden, deze kunt wel terugvragen bij onze penningmeester.

Nieuwe leden kunnen zich ook aanmelden bij :

Mega-Fish, St-Josephstraat 12 te Roosendaal. Voor openingstijden zie: www.mega-fish.nl


Hengelsporthuis Jurgers, Parallelweg 109 te Bergen op Zoom. Voor openingstijden zie: info@jurgers.nl

Hengelsport Brouwers, Oude Huijbergsebaan 231, Bergen op Zoom. Voor openingstijden zie : mbrouwershengelsport.nl 

Vragen m.b.t. de vispas : ledenadministratie@vispas.nl of tel. 0900-2025358


Opzeggen Lidmaatschap

Opzegging voor 1 oktober. Dit kunt u doen via : www.mijnsportvisserij.nl   of d.m.v. het contactformulier .

Automatische incasso

Tijdens de algemene ledenvergadering van 26 juni is besloten over te gaan naar automatische incasso, ingaande 2014.
Ieder lid wordt hierover ingelicht door Sportvisserij Nederland, zij verzorgen de automatische incasso. Dit geldt ook voor onze buitenlandse leden. 16 november zullen de brieven verstuurd worden.
Het voordeel voor de leden is dat wanneer men op tijd de rekening betaalt, de vergunning/ vispas  voor 1 januari in huis heeft.

Alle leden hebben inmiddels van Sportvisserij Nederland een brief ontvangen voor betaling van de Vispas. U kunt een keuze maken tussen betaling via een machtiging of acceptgiro. De laatste is € 5,00 duurder ( administratiekosten ) . Dus bij het afgeven van een machtiging betaalt u alleen de contributiekosten.
Als u een machtiging geeft ( door invullen van IBANNR.) , verwijdert u de acceptgirokaart en plakt vervolgens het machtigingsformulier dicht. Graag bij adres aan de achterzijde " NEDERLAND " vermelden. Postzegel is niet nodig.

Na betaling zal de Vispas opgestuurd worden. 


 Via www.mijnsportvisserij.nl  kunt u eveneens:

- Tijdelijk bewijs van lidmaatschap downloaden.
- Een adreswijziging doorvoeren.
-  De keuze tussen Visplanner en Gezamenlijke Lijst doorgeven.
- De Vispas opzeggen, per einde van het jaar.
- Een duplicaat Vispas bestellen.
- De MeeVistoestemming aanvragen.