Controleurs Sportvisserij

Binnen Het Spanjooltje is er een groep leden ( 9 ) actief die zich bezig houdt met het controleren van visdocumenten. Zij hebben allemaal een cursus Controle Sportvisserij gedaan en zijn dus goed op de hoogte van de regelgeving. Zij zullen zich altijd legitimeren middels een controleurspas. Wij verwachten van de sportvisser dat deze altijd medewerking verleent als daar om gevraagd wordt
Het niet meewerken kan tot royeren leiden. De controleur is bevoegd tot het innemen van de Vispas. Het bestuur zal uiteindelijk de sanctie opleggen.


Voor het melden van visstroperij op wateren van Het Spanjooltje : 06-53429588.