Reglement karpervissen

Wijziging voor 2022:
Vissen toegestaan van 06.00 tot 23.00.
Verbod gebruik voerboten .


Aanvullend reglement viswater het ‘Bufferbekken’

1.Nachtvissen is niet toegestaan. Er mag gevist worden van 06.00 tot 23.00 het gehele jaar.
2.Het is niet toegestaan om zich tussen 23.00 en 06.00 uur aan het water te verblijven, ook niet als er niet gevist wordt.
3.Uitvaren en/of het gebruik van boten en voerboten ( drone ) is verboden. Enkel roofvissers mogen zich op het water begeven met een bellyboot of zogenaamde trapkano.
4.Het water is van iedereen en niemand heeft een vaste stek. Het is dus niet toegestaan om een stek te ‘claimen’.
5.Indien de situatie het toelaat, wordt van de visser verwacht dat hij zoveel mogelijk tussenruimte laat met de dichtstbijzijnde visser. Dit geldt ook voor het op voorhand voeren van een stek zodoende dat vissers in alle rust kunnen hengelen.
6.Voorvoeren is toegestaan, maar gebeurt op eigen risico en uiteraard enkel op stekken die niet bezet zijn. Een stek aanvoeren wil niet zeggen dat deze geclaimd kan worden.
7.Voervoeren is alleen toegestaan in de maanden mei tot en met oktober.
8.Per visser mag er maximaal vijf kg aas per dag gebruikt worden.
9.Het is ten strengste verboden elke vorm van vuilnis achter te laten of in het water te werpen. Vuilnis binnen een straal van 10 meter van de visplaats moet door de visser op voorhand worden opgeruimd, zo om niet wordt dit geacht afkomstig te zijn van de visser zelf.
10.De leden hebben als plicht over de vijver te waken, teneinde alle gevallen van stroperij en het niet naleven van de reglementen tegen te gaan. Deze moeten onmiddellijk aan het bestuur ter kennis gebracht worden.
11.Het is ten strengste verboden eender welke vissoort uit te zetten zonder nadrukkelijke toestemming.
12.Het is verboden de hengels onbeheerd achter te laten of te hengelen wanneer men onder invloed van drugs en/of alcohol is.
13.Iedere karper visser dient in het bezit te zijn van een onthaakmat.
14.Het kort bewaren (zakken) van de karper mag enkel veilig en voor zeer korte duur gebeuren ter voorbereiding van het fotograferen. Verder is het zakken van vissen verboden.
15.Het illegaal betreden van het terrein met welk gemotoriseerd voertuig dan ook is verboden.

Iedere (karper)visser dient zich aan het reglement te houden. Elke overtreding (ook op het karper reglement) kan worden bestraft met een tijdelijke of definitieve uitsluiting uit de club.