Viswater

Wasseven

Wasseven:

Gelegen in het bos achter de Wassevendreef, is dit een kleine vijver waar vooral onze jeugdleden vissen.
Het visbestand bestaat voornamelijk uit: Voorn en Karper.

Nachtvissen is verboden. Er geldt een meeneemverbod voor alle vissen.

Vissen is toegestaan met 1 hengel met een ééntandige haak.

Open Visplanner

Factsheet

Bufferbekken

Bufferbekken:

Het Bufferbekken is een water met een oppervlakte van 55ha. Het water hier is licht zilt.
Twee keer per jaar vinden hier uitzettingen plaats van regenboogforel.
Het overige visbestand bestaat uit: Aal, Snoekbaars, Blankvoorn, Baars, Karper (Schub-, Spiegel- & Graskarper).
Diepte bedraagt ongeveer 5 meter.

Men mag max. 2 forellen per dag meenemen. Het gebruik van powerbait of vergelijkbare soorten is per 1 jan. 2018 verboden.
Het is toegestaan om met ongemotoriseerde boot op het water te gaan zoals belly boat, kano. Enkel toegestaan voor de hengelsport.,
Bij wijze van proef is voor 2019 het gebruik van elektromotoren toegestaan met een max. van 35 Lbs. ( overige motoren zijn verboden )

Bereikbaarheid. Het water is niet direct bereikbaar met de auto. U zult een stuk moeten lopen om aan de waterkant te komen.Uitsluitend  leden die in het  bezit zijn van een gehandicapten parkeerkaart kunnen via het secretariaat ontheffing aanvragen om toegang te krijgen tot het viswater. Daarbij geldt dat dit alleen de toegang via de geasfalteerde weg aan de westkant van het viswater betreft. De toestemming is 1 jaar geldig. Het heeft geen zin om zelf bij RWS ontheffing aan te vragen. Alle aanvragen lopen via de vereniging.

Let op: gesloten tijd voor alle vissoorten van 1 maart tot 1 april en van 1 oktober tot 1 november Er mag dus NIET gevist worden.
In deze perioden wordt er vis uitgezet.

3e hengelvergunning is verkrijgbaar. Nachtvissen is toegestaan.
Dagvergunningen à € 10,00 verkrijgbaar bij
 VVV Woensdrecht, Familyland, Groene Papegaai 19, Hoogerheide.
Cafe Non Plus Ultra, Grintweg 2, Woensdrecht.
Hengelsporthuis Jurgers, Parallegweg 109, Bergen op Zoom.
Megafish, Josephstraat 12, Roosendaal.

Open Visplanner

Factsheet

Spuiboezem

Spuiboezem:

De Spuiboezem heeft een oppervlakte van 27,6ha. Het water wordt aangevoerd vanuit de polder. Bij laag water in de Westerschelde stroomt het overtollige zoetwater van de Spuiboezem in de Westerschelde

De visstand bestaat voornamelijk uit: Brasem, Karper, Blankvoorn, Kolblei
Jaarlijks wordt er vis uitgezet.

Dagvergunningen à € 5,00 verkrijgbaar bij:

Non Plus Ultra, Grindweg 2 te Woensdrecht
VVV Brabantse Wal, Familyland, Groene Papegaai 19, 4631 RX Hoogerheide.
Megafish, St.Josephstraat 12, 4702 CW, Roosendaal
Hengelsporthuis Jurgers, Parallelweg 109, 4621JV,  Bergen op Zoom.

3e hengelvergunning is verkrijgbaar. Nachtvissen is toegestaan.

Open Visplanner

Factsheet

Koppelleiding

Koppelleiding:

De Koppelleiding vormt de verbinding tussen de Bathse Kreek en de Spuiboezem.
Het visbestand bestaat voornamelijk uit: Blankvoorn, Brasem, Karper, Winde, Kolblei, Paling en Baars.

Nachtvissen is toegestaan. Er geldt een meeneemverbod voor gevangen vissen.

Open Visplanner

Factsheet

Spuikanaal

Spuikanaal:

Locatie: Westelijke Spuikanaalweg.
Het Spuikanaal loopt parallel met het Schelde-Rijnkanaal en mondt uit in de Westerschelde.
Er vindt hier geen scheepvaart plaats. Mooi water met vele vismogelijkheden.
Het visbestand bestaat voornamelijk uit: Voorn, Winde, Brasem, Kolblei, Karper, Paling, Snoekbaars en Baars.
Het Bathse Spuikanaal is 135 meter breed (oeverbreedte) en 7 meter diep.

Open Visplanner

Toevoerleiding

Toevoerleiding:

De Toevoerleiding bestaat uit 2 gedeelten. Het kleinste deel ligt aan de Oostelijke Spuikanaalweg en het grootste deel
aan de Westelijke Spuikanaalweg. Dit water mondt uit in de Spuiboezem.

Het visbestand bestaat voornamelijk uit: Paling, Brasem, Karper, Kolblei, Blankvoorn en Winde.

Open Visplanner

Factsheet

Schelde-Rijnkanaal

Schelde-Rijnkanaal:

Het Schelde-Rijnkanaal is een druk bevaren water. Ook hier zijn vele mogelijkheden om te vissen.
Het visbestand kent een grote diversiteit.

Open Visplanner

Vijver Volksabdij

Vijver Volksabdij:

Deze vijver ligt op het terrein van de Volksabdij (Onze Lieve Vrouw Ter Duinenlaan in Ossendrecht) en wordt veelal gebruikt door onze jeugdleden.
Het visbestand bestaat voornamelijk uit: Voorn en Karper.

Er geldt een meeneemverbod voor alle vissen.

Nachtvissen is verboden. Er mag gevist worden met 1 hengel met een ééntandige haak.

Open Visplanner

Factsheet

Polderwateren

Polderwateren:

Het water in de Völkerpolder gelegen in het verlengde van de Damesweg ( Woensdrecht )

Open Visplanner