Activiteiten

Wanneer er naast de vaste zoutwedstrijden extra activiteiten voor de zoute visser gaan gebeuren in het komende jaar, dan kunt U die hier terugvinden. 

Natuurlijk zijn opmerkingen of aanbevelingen van uw kant altijd welkom!!!