Laatste nieuws

Kort verslag bijeenkomst Karpergroep HSV het Spanjooltje
17 Oktober 2017
Non Plus Ultra
Van 19:30 tot 22:15

Aanwezig totaal 19 leden,waarvan 1 dame

Opening, Welkom aan allen, opvallend toename in interesse
Voornamelijk bestaand uit de mensen welke al vanaf het eerste wedstrijdjaar meevissen.
Daarnaast twee recent nieuwe welke al een keer mee hebben gevist Richard, Piotr en Daniel.
Ook een nieuwe welke nog met de laatste wedstrijd mee gaat vissen: John Koevoets.
Daarnaast de geïnteresseerde vader en zoon Vercammen en Hans met zijn maatje.
Ook Sjon Janssen van de afdeling jeugd Tholen was aanwezig, hij is bezig met het opzetten van jeugdactiviteiten in eigen vereniging en het doel is om in de aankomende jaren iets samen te gaan doen met het Spanjooltje op gebied van karpervissen en uitwisseling van wateren.

Ron heeft voor de nieuwkomers en voor de vergeetachtige onder ons verteld hoe de groep ontstaan is en wat het doel was en nog steeds is. Ook verteld hoe de voorgaande jaren zijn verlopen, wat we gedaan hebben als groep, maar ook als vereniging.

Daarna zijn vooral de aanwezigen bezig geweest met het vertellen van hun ervaringen en vangsten. Een voorstel en toch wel een gewenste vis wat op de Bufferbekken wordt gemist is de steur, de vraag was dan ook, wanneer wordt deze uitgezet? Hierdoor kun je ook in de winter wat actiever blijven vissen.
Een vraag wat ook hot was, hoe is het geregeld of wat zijn de plannen met het uitzetten van karpers in aankomende jaren? Zoals ik al vertelde hebben we 2014 een grote uitzet gedaan van spiegels en grassies, in 2016 een onderhoudsuitzet van 35 schubjes en begin 2017 een onderhoudsuitzet van 35 spiegeltjes. Plannen voor grote uitzetten zijn niet aanwezig, wel bekijken we jaarlijks of er een onderhoudsuitzet moet plaatsvinden. Voor zo we er nu tegenover staan willen we onderhoudsuitzet van karper om het jaar plaats laten vinden. Dit wordt per jaar bekeken.

Guy is in de loop van het jaar gestopt met het vissen in de groep, hiervoor is Richard als koppelmaatje voor Marco in de plaats gekomen. Guy zat ook in het groepje wat leiding geeft.
Wenselijk is wel dat dit groepje uit drie personen blijft bestaan, Peter Lamoury zal deze plaats gaan invullen en daar zijn we blij mee.

In de wandelgangen gaat ter ronde dat Alex en Harry gaan stoppen, bij ons en mij is niets bekend, als dit zo is zou het wel leuk zijn dat men dit kenbaar maakt, hierdoor ontstaat weer ruimte voor mensen (nieuwkomers) welke heel graag mee willen vissen. Gerrit heeft wel kenbaar gemaakt tijdens de bijeenkomst dat hij nog niet weet wat hij gaat doen, dit laat hij wel zo snel als mogelijk weten.
Ondertussen is het verhaal van Alex al bevestigd dat hij gaat stoppen, deze plaats wordt ingevuld door John Koevoets.
Wat Gerrit en Harry betreft horen we graag op de laatste wedstrijd!

Wedstrijdreglement blijft zoals vorig jaar is opgesteld, het enige wat eventueel aangepast dient te worden is de regel van 6 van 7 naar 6 van 8 wedstrijden. Daarnaast hebben we afgesproken dat iemand welke de wedstrijd niet mee vist deze toch financieel moet voldoen. Aan deze regel hebben we ons dit jaar niet gehouden, te weten omdat ik niet van plan ben steeds te moeten gaan vragen. Bij eenieder is het reglement bekent. Voor degene welke er wel mee kwamen heb ik het gelaten om het eerlijk te houden. Vanaf 2018 telt deze regel wel en zal er wel geïnd worden!

Voorstel wedstrijddata 2018 en ook goedgekeurd door aanwezigen.

16-17-18 Maart Bufferbekken
13-14-15 April Bufferbekken
4-5-6 Mei Spuiboezem
15-16-17 Juni Spuiboezem
29-30-1 Juni/juli Spuiboezem (combinatie Jeugd en Sjon Janssen)
31-1-2 Augustus/September Bufferbekken
28-29-30 September Bufferbekken
18-19-20-21 Oktober Spuikanaal
9-10-11 november Bufferbekken

Ter afsluiting bij de rondvraag kwam het idee met daarbij de vraag of de loting iets kon worden aangepast. Voorstel was om eerst te trekken voor het nummer ter volgorde loting en dan volgens die loting het plaatsnummer trekken.
Nieuws uit de Karpergroep
Sinds 20 augustus heeft het Spanjooltje er een karpergroep bij, deze groep bestond uit een 12-tal leden welke nu naar 13 leden is gestegen. Vermoedelijk gaan daar nog wel een aantal personen aan toegevoegd worden in de aankomende tijd ! Het voornaamste doel van deze groep (karper)vissers is het verzamelen van gegevens over het water de Bufferbekken, de Bufferbekken is een plas water van ca. 55ha groot waarvan het vermoeden was dat er wel karper op zwom, maar men wist niet hoeveel.
Het goede nieuws is dat er in het weekend van 31-8/1-9 een 2-tal karpers zijn gevangen op de Bufferbekken, dus de kop is eraf! Michael Kempenaars kan zich uitroepen tot de eerste karper vanger van de Bufferbekken waarvan het bewijs op foto staat. Tevens zijn er ook een aantal runs geweest waarvan de vissen zijn gehaakt maar door het vele wier ook weer zijn verspeeld. Jammer, maar het zegt in elk geval dat er een bestand van karper aanwezig is op de Bufferbekken.
Tevens wordt er door de groep behoorlijk veel met de nodige interesse gevist op de Bufferbekken en hoor je ook dat er Brasem, voorn, ruisvoorns van 25 à 30cm en een zwartbekgrondel is gevangen.
Dit betekent en dat is ook het doel van de vereniging dat het water geschikt is voor alle soorten van visserij welke de vereniging beoefend. Dit bied vele mogelijkheden voor de toekomst van de Bufferbekken!
Dat het “niet” van een leien dakje gaat hadden we natuurlijk al snel in de gaten, de Bufferbekken is een water waarvan het waterniveau in een rap tempo kan dalen en stijgen (+20 cm en – 20cm), dus voor de penvissers een leuke uitdaging. Over de gehele dag en nacht kan er een behoorlijke stroming staan, zowel afgaand richting gemaal als opgaand richting inlaat/uitlaat van de Bufferbekken. Rondom de plas is er behoorlijk veel wier waardoor je genoodzaakt bent om je hengels sky-high af te steunen zodat je weinig hinder hebt bij de stroom wisselingen van het water.
Inzet en geduld wordt uiteindelijk beloond ?
Michael met de 1ste 7kg karper uit de Bufferbekken.

Karper nieuws ?
In het weekend van 7 September zijn er weer 3 karpers gevangen door leden van het projectgroepje op de Bufferbekken. Ramazan en Ron hebben een sessie gehouden vanaf vrijdag eind middag t/m zondag eind ochtend. Op zaterdag middag melde zich de 1ste aanbeet en deze werd na een moeilijke dril beloond met een karper van 6 kilo. Korte tijd later melde zich een 2de karper 7,55kg welke geland werd in het water door Marco. Marco kwam heerlijk even langs met zijn gezinnetje en als karper visser ben je graag bereid een handje te helpen. Na een heerlijk samenzijn vertrok Marco met zijn gezinnetje huiswaarts en bleef het de rest van de avond rustig. Tegen het schemeren aan begonnen de karpers en andere vissen hier en daar wat boven water te springen, dus het kon niet anders dat we in de nachtelijke uren wel wat konden verwachten. En jawel, zaterdagnacht om 1.50uur kwam de 3de run van een karper, doordat er tussen de karper en het landingsnet een enorme tros met wier op de lijn zat welke we probeerde weg te halen met de handen kon de karper zich ontdoen van de haak. Helaas een meter voor het landingsnet verdween hij of zij weer in de duisternis. We hadden hem uiteindelijk beter met de hand kunnen landen achteraf, maar achteraf praten is altijd makkelijker dan gedaan! Om 2.45uur konden we weer in de running, een 4de run melde zich aan en dit betrof een klein vechtersbaasje van 4,85kg. Ramazan heeft een vijftal foto’s genomen van dit vechtersbaasje met mij, maar later bleek er geen foto van te bekennen op het toestel? Ik heb Ramazan gevraagd een cursus fotografie te gaan volgen! Als je het dan over hilarische momenten hebt is dit er wel één van de nacht….hahaha…. Overdag hadden we er één met het zoontje van Marco welke een emmertje water over zich heen gooide. Verder bleef het met de aanbeten uit, toch was er in de ochtend van zondag veel activiteit in het water van de vissen, maar deze hadden blijkbaar geen honger!
Zondag middag zijn Ramazan en ik moe maar wel voldaan weer richting huiswaarts gereden ?

 

 

Nieuws 14/15 September.
Zaterdag/zondag nacht is er door karperprojectgroep collega Ben Hartman een karper gevangen met een gewicht van 9 kilo.
Tevens zijn er door Michael Kempenaars ook 2 brasems gevangen in deze sessie, we weten nu dat er karpers zitten met gewichten van 4,8kg t/m 9kg.
Foto Ben Hartman met zijn 9kg mooie schub!

En dan nu de verrassing van het Bufferbekken, gevangen door Ben Hartman, een graskarper.