Verslag ALV

terug naar overzicht

Donderdag, 24 maart 2022

Verslag van de Algemene Ledenvergadering op 10 maart 2022 bij Non Plus Ultra.

Verslag van de Algemene Ledenvergadering op 10 maart 2022 bij Non Plus Ultra.
Aanwezig: Voltallig bestuur
Totaal 7 leden. ( 4 afmeldingen gehad ivm ziekte )
Opening door onze voorzitter Laurence Pijnen.
Laurence heet iedereen welkom en bedankt nog eens extra de leden die gekomen zijn. ( lage opkomst)
Vaststellen agenda. Deze hoeft niet verder aangepast te worden.
Mededelingen, terugblik afgelopen jaar.
Corona heeft ook hier zijn negatieve gevolgen gehad. Vooral voor “ Georganiseerde activiteiten “.
Op 18 december hebben we toch nog op de valreep een feestmiddag kunnen houden. Met name de jeugd was in grote getalen aanwezig.
Secretarieel verslag. ( zie bijlage, tijdens bijeenkomst werden enkele jaaroverzichten van controle’s getoond)
Financieel verslag. Tijdens de bijeenkomst werden overzichten financieel verslag ter inzage aangeboden aan iedereen. Onze penningmeester gaf duidelijke toelichting en beantwoordde de vragen. Overzicht wordt niet in dit verslag gepubliceerd.
Verslag kascommissie. De kascommissie, bestaande uit Frank van der Kraats en Jack van de Bergh,
waren akkoord met de jaarrekening en financiële stukken. Vanuit de leden waren er geen bezwaren.
Hiermee wordt dus decharge gegeven aan het bestuur.
Kascommissie 2023: Jack van de Bergh en Theo Mateeuwsen. Nieuw reservelid Frank van der Kraats.
Voor 2024 heeft Corrie van de Bergh zich aangemeld als reservelid.
Bestuursverkiezing. Volgens het rooster van aftredende bestuursleden is de zittingstijd van Johan Huijgens en Paul Bevers verlopen. Beide hebben zich herkiesbaar gesteld. Vanuit bestuur voorgesteld om beide leden te herbenoemen. Vanuit leden geen bezwaren. Hierbij zijn Johan en Paul weer aangesteld voor de komende 3 jaren. Felicitaties voor hun beiden.
Toelichting van diverse commissies.
Zout. ( Laurence ) In 2021 enkel wedstrijden gemist. Er zijn 9 wedstrijden gevist. Mini/maxi goede opkomst, echter voor strand was opkomst slecht. Voor 2022 alleen dijkwedstrijden gepland, 9, en wedstrijd mini/maxi. (verder wordt nog gekeken of “ 2 op 1 steun wedstrijd” kunnen plannen) De bootwedstrijd staat waarschijnlijk niet door ( eigenaar heeft boot verkocht ) Er wordt nog gekeken naar alternatief.
Yuki team doet mee aan de nationale teamcompetitie kustvissen 2022.
Zoet. ( Richard-Ruud ) kampioenschap zoet ( volwassenen) winnaar L.Nicasi.
Kampioenschap ( jeugd ) Luka en Bjorn.
Jeugdcursus is nog doorgegaan. 8 nieuwe visser. Voor 2022 staat er weer een cursus op de planning.
Er zijn spullen beschikbaar gesteld + vergunningen vanuit Spanjooltje aan bewoners van Almata.
Hiermee worden ze in de gelegenheid gesteld om te gaan vissen ( onder begeleiding)
Vliegvissen.( Gerard ) Belangstelling is onverminderd. Gezamenlijke activiteiten zijn wel minder geweest. ( DRB en Merwede zijn wel doorgegaan ). Gezamenlijk kennis delen. Bindavonden zijn ook stuk minder geweest.
Visteam De Buzzer heeft 5e plaats behaald bij N.K. Doen komend jaar ook weer mee.
Helaas ook minder bericht, onze nestor Pierre Mulders is overleden. Hij stond aan de wieg van “ De Buzzer” .Pierre was ernstig ziek en is in december nog verhuisd naar zijn geboortegrond, Geleen. Hier is hij op 14 januari overleden.
Karpervissen. ( Christian ) . Niets nieuws te melden sinds laatste bijeenkomst. Ook via mail geen berichten gekregen van karpervissers.
Rondvraag. Theo Mateeuwsen. De aasvoorziening zout. M.n. slikzagers zijn een probleem. Wat kan het bestuur hier in betekenen voor de wedstrijdvissers ? Collectief bestellen?
Laurence herkend het probleem, en zal kijken wat mogelijk is.
( Jeanine Pals ) Kun je dan geen witjes gebruiken als alternatief ?


Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies